Vanliga frågor

Nedan besvarar vi ett antal vanliga frågor om redovisning

Vilka måste upprätta bokföring enligt bokföringslagen?

Enligt bokföringslagen är aktiebolag, kommanditbolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar alltid bokföringsskyldiga. En fysisk person, som driver enskild näringsverksamhet är också bokföringsskyldig. Ideella föreningar, trossamfund och stiftelser har en skyldighet att ha ordnad bokföring.

Det har ingen betydelse om verksamheten bedrivs i en väldigt liten omfattning eller om ett bolag är vilande - bokföringsskyldigheten kvarstår.  

Vad innebär bokföringsskyldigheten?

Att löpande bokföra alla affärshändelser så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbok) och i systematiskt ordning (huvudbok).

Att se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter.

Att arkivera räkenskapsinformationen i ordnat skick och på betryggande sätt inom landet under minst 7 år. Tänk på att även uppgifter på datamedia kan vara räkenskapsinformation.

Att upprätta årsbokslut eller årsredovisning.