Är redovisning svårt?

Robert Tudos

Har du någon gång försökt bokföra själv för att slippa kostnaden för redovisning? Du är inte ensam om det. De allra flesta företagare försöker minimera kostnaderna i ett nystartat bolag. Då väljer många att sköta redovisningen själv istället för att ta hjälp av en professionell redovisningsbyrå. En bekant kanske säger: "det kan väl inte vara så svårt?" Vilka fallgropar ska man se upp för i ett sådant läge? 

Till att börja med är ju ingenting omöjligt (även redovisning) för den som är beredd att lägga tid och energi på att lära sig något. Du kan gå kurser för att lära dig grunderna i bokföring och kontera inkomna fakturor på egen hand. Problemet är att redovisning är mer än bara kontering av fakturor och fakturering ut till kund. Du kommer ställas inför en rad utmaningar:

  1. Vilka rutiner ska jag ha för att arbeta effektivt med företagets redovisning? Du kommer känna att du inte hinner med den löpande bokföringen och att driva din verksamhet framåt, vilket kommer att resultera i att högen med fakturor och kvitton, som behöver bokföras kommer, bli större och större.

  2. Vilket bokföringsprogram ska jag välja? Excel är inte ett godkänt bokföringsprogram och du har ingen erfarenhet sedan tidigare för att kunna välja ett bra program, som passar din verksamhet.

  3. Vilka konton ska det bokföras på? Du kommer många gånger känna dig osäker på om du bokför på rätt konton och hur det kommer påverka siffrorna.

  4. Varför har jag dålig likviditet? Du kommer undra varför du alltid har lite pengar på banken trots att företagets resultat ser bra ut eller tvärtom: du kanske har tillräckligt med täckning på banken men ser ett dåligt resultat i slutet av året. Du kommer ha svårt att förstå det ser ut på det viset.

  5. Hur gör jag med momsen? Du kommer att sitta med fakturor från utlandet och undra hur du ska kontera momsen korrekt. Momshanteringen är inte enkel alla gånger och kräver en del kunskap för att hanteras korrekt, för att undvika skattesmällar.

  6. Hur gör jag om jag råkar göra fel? Du kommer ibland sitta och fundera på hur du ska korrigera fel i bokföringen och hur du enklast gör det. Det behöver redas ut men du vet inte hur exakt du ska gå tillväga.

  7. Är kostnaden avdragsgill? Du kommer ibland känna dig osäker på vilka kostnader du får och inte får dra av i företaget. Andra saker, som inte alltid är självklara är anläggningsregister, avskrivningar, leverantörsreskontra, K2/K3, periodiseringar och kontoavstämningar.

Ja, det är en hel del saker, som du behöver ha koll på om du ska sköta redovisningen själv. Det kräver tid och energi för att lära sig dessa saker. Duktiga redovisningskonsulter har utbildat sig för att jobba med det och lägger tid och pengar på utbildningar inom redovisning. Frågan, som du behöver ställa dig: är det värt för mig att sköta företagets redovisning själv? Hur skulle min verksamhet gynnas om jag skulle lägga ner den tid, som jag idag lägger på bokföring, på aktiviteter som genererar intäkter? Hur skulle min verksamhet gynnas om jag skulle outsourca redovisningen till en professionell redovisningsbyrå? 

Min erfarenhet är att företag gynnas av företagsledare, som fokuserar på saker de är bäst på och som genererar intäkter i verksamheten. Vi på Numetric hjälper företagare med att ta hand om redovisningen så att de frigör tid och energi för kärnverksamheten.